Obora Pravice


V oboře Pravice jsou chováni daňci, mufloni a černá zvěř. Zpestřením jsou krocani a perličky.

Více jak 80 procent 5 letých daňků má zlatou medaili. To samé platí o muflonech. Lov je organizován

poplatkovou formou za velmi zajímavé ceny. 


Zpět do seznamu videí.